Is & Snöröjning

Utbildad inom snö och is borttagning

Vi hjälper dig snabbt och enkelt med snöskottning av tak, av-isning samt att ta bort istappar från tak och takrännor så din fastighet blir trygg och säker för alla boende och förbipasserande vintertid.

"Som fastighetsägare har du ansvar för att den fastighet du äger samt området runt om är helt säker och inte under några omständigheter riskerar att sätta andra människor i fara. Därför är det väldigt viktigt att ta bort is samt snö runtom huskroppen och även stora istappar.

Bortsett från att människor kan bli skadade av fallande snö och istappar kan även husfasaden och taket ta skada om du inte ser till att taket skottas på regelbunden basis."

Kostnadsfri offert!

Kontakta oss så hjälper vi dig med just din fastighet.