Prisexempel

140 kvm takyta från 3300:- till max 6200:- efter rotavdrag

Takbehandling/Taktvätt

Varför ska det göras?
Påväxter som mossa, alger & lav på taket påverkar inte bara husets utseende utan även skicket.

Mossan binder upp stora mängder fukt och gör så att regnvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar.

Laven är frätande på betongpannorna, vatten kan då tränga in i lavens rötter. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannorna.

Metod
Vi avlägsnar den grövsta påväxten mekaniskt för att sedan behandla hela taket med vårat takmedel. Efter cirka 1 år är taket fritt från mossa, alger & lav.

Vad ingår?

I priset ingår
– Mekanisk borttagning av mossa
– Takbehandling med lågtrycksspruta
– Genomgång av takets skick
– Byte av trasiga takpannor (takpannor ingår EJ)
– Rengöring av hängrännor
– Grovstädning

Prisexempel
Ett tak med ytan 140m²: från 3.300:- till max 6.200:- efter ROTavdrag.