Prisexempel

140 kvm takyta från 3300:- till max 6200:- efter rotavdrag

Takbehandling/taktvätt

Påväxter som mossa, alger & lav på taket påverkar inte bara husets utseende, utan även skicket.

Läs mer

Takmålning

Betong/plåttak tappar med åren sin färg. Vi har certifierad utbildning inom området och använder oss endast av kvalitetsfärg från Hagmans.

Läs mer

Takimpregnering

Betongpannor tappar med åren ytskiktet och förlorar förmågan att avvisa vattnet. Detta i sin tur resulterar i att takpannorna binder fukt vilket i sin tur kan leda till frostsprängning.

Läs mer

Is & snöröjning

Vi hjälper dig snabbt och enkelt med snöskottning av tak, av-isning samt att ta bort istappar från tak och takrännor så din fastighet blir trygg och säker för alla boende och förbipasserande vintertid

Läs mer